Yoga, Yogafilosofie,
Hathayoga lessen en Yogales en Meditatie in Leeuwarden

Wat is Yoga

Yoga betekent Yuk – verenigen; verenigen van lichaam en geest,

In de dagelijkse leefwereld is het ervaren vooral gericht op de objectieve wereld en zijn de zintuigen vooral naar buiten gericht. We denken vooral in verschillen, in afgescheidenheid en zien onszelf en daartegenover de/het ander(e).
De oorsprong van dit denken vinden we in dat we ons zijn gaan identificeren met wat we hebben meer dan met wie we Zijn.

We identificeren ons met:
- het fysieke lichaam – we zijn ons lichaam
- het denken – ik ben mijn gedachte
- met onze baan en carrière
- met ons huis en auto
- onze macht en onmacht
- met ons verleden en onze toekomstplannen
en aanvaarden al deze aspecten als onze persoonlijkheid “ het ik”.

Dit in stand houden en verdedigen van het idee dat we deze persoonlijkheid zijn kost ons veel zo niet al onze energie en is de oorzaak van spanning en lijden in ons bestaan. In de yoga filosofie wordt dit A-vidya onzuivere kennis genoemd:
We zijn zozeer gericht op het object van het bestaan dat het subject, dat wat we in wezen zijn, volkomen naar de achtergrond is verdwenen.

Om dit te verduidelijken:
We zijn zoals hierboven omschreven vooral gericht op de 'buitenkant', het fysieke lichaam, de auto, de boom, carrière, enz. We noemen dit de objectieve wereld. Deze objecten worden waargenomen waarbij de zintuigen de rol van een soort van sensor hebben. Daaruit volgt dat er dus ook iets is wat waarneemt. Dat wat waarneemt noemen we het subject, ons ware Wezen of Zelf.
We kunnen dus drie aspecten onderscheiden:
1 het subject – de waarnemer
2 het proces – het waarnemen
3 het object – dat wat waargenomen wordt

Dat wat waargenomen wordt kunnen we dus niet zijn:
- we nemen het huis/boom waar (object), we zijn niet het huis/boom
- we nemen het lichaam waar (object), we zijn dus niet het/ons lichaam
- we nemen 'onze' mogelijk en onmogelijkheden waar ( object), maar we zijn niet deze mogelijk- onmogelijkheden.
- we nemen het denken waar (object), we zijn dus niet onze gedachten

Wij zijn het Bewustzijn, de onbegrensde openheid (subject) waarin dit alles verschijnt!


Yoga maakt ons hiervan bewust.
Het beoefenen van yoga is hiermee een proces van bewust worden van dit bewustzijn. Het is niet een doel dat ver weg ligt maar dat in het hier en nu van moment tot moment ervaren wordt. Bewust-worden en bewust-zijn vallen samen in het zelfde moment, beweging in rust, rust in beweging, ontspanning van lichaam en geest.
Dan ontstaat er ook een moment dat we herkennen dat de/dat ander(e) in Wezen niet van ons verschilt en Zien we dat achter de illusie van afgescheidenheid Eenheid schuil gaat, ons diepste wezen dat ons allen verbindt. Dit wordt bedoelt met vereniging van lichaam en geest.

Met het lichaam hebben we een waardevol instrument dat ons helpt bij de praktijk van yoga. Het is dus belangrijk dat dit instrument in optimale conditie wordt gebracht en gehouden. Asana's, pranayama en meditatie maken het lichaam soepel en lenig en op een natuurlijke manier krachtig. Blokkades worden opgeheven zodat energie weer kan stromen en overbodige/negatieve spanning wordt afgevoerd. De natuurlijke adem wordt hersteld en voorziet het lichaam op verschillende niveau's weer van zijn meest belangrijkste voedingsbron zuurstof en Prana.

Het lichaam helpt ons ook om de aandacht te kunnen richten. We trekken de zintuigen terug die bijna voortdurend gericht zijn op wat er om ons heen gebeurd en worden bewust van het lichaam en van de adem. Dit brengt ons 'in het moment', hier en nu. Het lichaam kan namelijk nooit ergens anders zijn dan hier en nu. Onze gedachten dwarrelen alle kanten op, naar gister naar morgen, we kunnen zelf het lichaam ergens anders naar toe fantaseren maar dit fysieke lichaam kan nooit ergens anders zijn! Als de zintuigen het denken zoveel prikkelen dat er zorgen en spanningen ontstaan ga dan met de aandacht naar het lichaam en wees bewust wat daar gebeurt. Wees bijvoorbeeld een tijdje bij het ritme van de adem zonder dat je iets doet gewoon aandachtig Zijn. Als je dit een tijdje doet zul je merken dat de spanningen van het denken afnemen en zelfs oplossen. Vaak is het van korte duur omdat het denken al weer snel zijn rol opeist maar door te oefenen zal het moment van spanningsvrij zijn steeds langer worden.

Het waarnemen kan ons bij een bijzondere ervaringen brengen.
In het moment van waarnemen keert de aandacht zich om en wordt het bewustzijn bewust van zichzelf. Dit opent de poort naar een “naadloze totaliteit van bewustzijn” (Spira, 2011) of Zijn zonder tijd, ruimt en objecten. Een ervaring die misschien maar 1/10 sec duurt en die we ons niet herinneren omdat voor herinnering tijd, ruimte en objecten nodig zijn.
We kunnen het herkennen aan de ervaring van een diep gevoel van vreugde, tevredenheid en schoonheid die ons daarna doordringt en ons op een onverklaarbare wijze doet stralen.

Dat is Yoga.
Piet Dijkstra
Boksumerdyk 10
8912 CA Leeuwarden
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
Erkend Europese Yoga Unie
Telefoon: 058-2889779
Mobiel: 06-28780071
IBAN: NL14 TRIO 0254 4594 98