Fundament aarde

Algemene Voorwaarden HetYogaCentrum

Algemene Voorwaarden van HetYogaCentrum Piet Dijkstra hierna te noemen HetYogaCentrum:

  1. Deelname aan de cursus kan alleen als je je akkoord verklaard met de Algehele Voorwaarden van HetYogaCentrum.
  2. HetYogaCentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- immateriëlschade tijdens verblijf op de cursuslocatie.
  3. Deelname aan cursussen is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van je verwacht dat je de eigen fysieke en mentale grenzen bewaakt. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, kwetsuren, die al dan niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.
  4. Zijn er speciale (lichamelijke) condities die belangrijk kunnen zijn om te weten voor de docent, vermeldt dat dan bij aanmelding en/of voor de les. Als je twijfelt of je conditie het toelaat om yoga te doen, overleg dan met je eigen huisarts/(fysio)therapeut.
  5. HetYogaCentrum behoudt het recht een les, door omstandigheden en bij hoge uitzondering, te laten vervallen. Er zal getracht worden de continuïteit van de lessen te waarborgen, eventueel door vervanging van de docent die de les onder normale omstandigheden verzorgt
  6. HetYogaCentrum behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
  7. Je inschrijving is pas definitief als het cursusgeld een dag voor aanvang van de eerste les op de rekening van HetYogaCentrum is bijgeschreven. Betaling bij voorkeur per bank.
  8. Wanneer je na aanmelding op het laatste moment afziet van deelname aan een cursus, kan de eerste les in rekening worden gebracht.
  9. HetYogaCentrum verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over betaald cursusgeld.
Tot wederroeping zijn deze Voorwaarden geldig vanaf 27 april 2015
Piet Dijkstra
Boksumerdyk 10
8912 CA Leeuwarden
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
Erkend Europese Yoga Unie
Telefoon: 058-2889779
Mobiel: 06-28780071
IBAN: NL14 TRIO 0254 4594 98